tel.: 603 189 161

i informace

Pasportizace komínů

Pasportizace (zmapování komínů) je provedení technické dokumentace všech komínových průduchů. Platí to i pro komíny, které se nepoužívají a slouží jako pojistné komíny nebo jako víceúčelové šachty. V pasportu je uvedeno: označení průduchu, typ spotřebičů, které mohou být na něj napojeny, déle napojené spotřebiče a jejich umístění v objektu.

Součástí je příloha pasportizace komínů, která obsahuje posouzení z hlediska připojeného uživatele, patra, čísla bytu, místnosti, spotřebiče, odvodu spalin a základního zhodnocení. Pasportizace se poprvé provede při kolaudaci komína a potom pravidelně při každé revizi komína nebo před připojením nového spotřebiče.

Pasport se uloží u správce nebo majitele objektu a kopii si nechá zpracovatel zprávy. Pasporty se kontrolují a aktualizují při každé revizi komína.